Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 listopada 2018 08:40 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.11.2018 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 23.11.2018 r. o godz. 10.00...

czytaj więcej »

22 listopada 2018 08:38 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.11.2018 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.11.2018 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

21 listopada 2018 12:20 | Aktualności

Nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Ciechanów.

W dniu 20.11.2018 r. Wójt Gminy Ciechanów Pan Marek Kiwit w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie st. kpt. mgr Jarosława Nowosielskiego przekazał jednostkom OSP z terenu gm. Ciechanów sprzęt zakupiony w ramach Projektu - „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego...

czytaj więcej »

13 listopada 2018 15:14 | Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

czytaj więcej »