Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

28 września 2020 09:57 | Aktualności

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne! 16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej...

czytaj więcej »

22 września 2020 11:51 | Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax 23 672 26 46 e-mail: urzad@gminaciechanow.pl OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM Zgodnie z Uchwałą...

czytaj więcej »

18 września 2020 08:39 | Aktualności

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 17.09.2020 r. OP.0002.7.2020 Radni/Sołtysi/Wszyscy

czytaj więcej »

16 września 2020 10:45 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.09.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 23.09.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu...

czytaj więcej »

16 września 2020 10:41 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.09.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 23.09.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu...

czytaj więcej »

16 września 2020 10:38 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.09.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.09.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

16 września 2020 10:36 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.09.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.09.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu

czytaj więcej »