Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

26 października 2018 10:17 | Aktualności

Podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę remizy OSP w Rydzewie

26 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Ciechanów Markiem Kiwitem a Firmą FMG Realizacje Techniczne reprezentowaną przez Grzegorza Gulatowicza na zadanie pn. Budowa budynku OSP w m. Rydzewo. Rozpoczęcie robót nastąpi...

czytaj więcej »

18 października 2018 09:33 | Aktualności

Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

16.10.2018 r nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Ciechanów a Mazowiecką Jednostką wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pod nazwą ,, Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

czytaj więcej »