Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2019 08:40 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług psychologicznych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe...

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 08:39 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług prawnych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów z prawnikiem dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe...

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 08:31 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia konsultacji geriatrycznych w punkcie poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 14:15 | Aktualności

Otwarcie Klubu Seniora w Gumowie

16 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior + w Gumowie. Uroczystość rozpoczął Pan Wójt Marek Kiwit, który powitał licznie przybyłych gości: Panią Elżbietę Szymanik – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pana Roberta Kochańskiego...

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 13:47 | Aktualności

Lista lekarzy weterynarii upoważnionych w 2019 r. do wystawiania świadectw zdrowia oraz badania mięsa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przekazuje listę lekarzy weterynarii wyznaczonych w 2019 roku do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym na terenie powiatu ciechanowskiego oraz listę lekarzy upoważnionych do badania mięsa zwierząt ubitych na własny użytek oraz...

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 09:35 | Aktualności

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 &nbs

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 09:11 | Aktualności

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

KOMUNIKAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie informuje, że w roku 2019 zmienił się termin i sposób przesyłania informacji płatnika o uzyskanych w roku 2018 dochodach. Płatnicy mają obowiązek przesyłania informacji m.in.: &

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 12:30 | Aktualności

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.01.2019r. OP.0002.1.2019 Pan/Pani &

czytaj więcej »