Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

23 sierpnia 2017 13:04 | Aktualności

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia, iż uchwałą nr XXVII/158/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2017 15:27 | Aktualności

INFORMACJA

Ciechanów 11.08.2017 r. OP.033.3.2017 INFORMACJA Dla oferentów o rozstrzygnięciu konkursu na stanowiska : z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno – rozrywkowe dla dzieci typu zabawki ,,Dmuchańce”. W przeprowadzonym konkursie wpłynęły oferty,...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 09:09 | Aktualności

Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew – obowiązek zgłaszania wycinki drzew Od 17 czerwca 2017 r obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r poz. 2134,2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz....

czytaj więcej »

19 lipca 2017 20:42 | Aktualności

Mycie i dezynfekcja pojemników na terenie Gminy Ciechanów przez PUK Ciechanów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w dniach: 1, 4, 7, 8, 14 sierpnia 2017 r przeprowadzone zostanie mycie i dezynfekcja pojemników na terenie Gminy Ciechanów. W załączeniu przesyłamy harmonogram miejscowości i terminy w których będzie...

czytaj więcej »

19 lipca 2017 11:05 | Aktualności

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Ciechanów, 14.07.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i...

czytaj więcej »