Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 maja 2019 15:02 | Aktualności

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Ciechanów w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Ciechanów Raport o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok. W debacie nad Raportem o stanie Gminy...

czytaj więcej »

20 maja 2019 12:45 | Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach...

czytaj więcej »

15 maja 2019 13:39 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 15.05.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.05.2019r./środa/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »