Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 października 2019 08:55 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.11.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów w dniu 06.11.2019 r. /środa/ o godz. 11.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

31 października 2019 08:52 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 05.11.2019 r. /WTOREK/ o godz. 9.00 w lokalu...

czytaj więcej »

22 października 2019 14:50 | Aktualności

Zawiadomienie o XII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.10.2019 r. OP.0002.9.2019 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., z póź. zm.) – zwołuję XII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 października 2019 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

22 października 2019 14:11 | Aktualności

Ostrzeżenie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut BadawczyCentralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie meteorologiczne na przeważającym obszarze prognozuje się gęste mgły ograniczające widoczność poniżej 200 m. W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 141. Źródło IMGW-PIB

czytaj więcej »

22 października 2019 13:05 | Aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy na rok 2020

INFORMACJA Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. 688 i 1570) Wójt Gminy Ciechanów zaprasza na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność...

czytaj więcej »

22 października 2019 11:31 | Aktualności

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i...

czytaj więcej »

22 października 2019 09:54 | Aktualności

I EDYCJA GMINNEGO DNIA SENIORA

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

czytaj więcej »

21 października 2019 12:58 | Aktualności

,, Twoja krew moje życie"

W ramach akcji 7 listopada b.r. od godziny 9.00 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Specjalistycznym Ambulansie będzie prowadzona akcja poboru krwi.

czytaj więcej »