Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 listopada 2019 10:38 | Aktualności

Zawiadomienie o XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 21.11.2019 r. OP.0002.11.2019 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn.zm.) – zwołuję XIV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 LISTOPADA 2019 r. /tj. WTOREK/ w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

31 października 2019 09:07 | Aktualności

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r. OP.0002.10.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 13 listopada 2019 r. /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

31 października 2019 09:02 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.10.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 06.11.2019 r. /środa/ o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »