Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

15 stycznia 2019 12:30 | Aktualności

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.01.2019r. OP.0002.1.2019 Pan/Pani &

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 11:54 | Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok I. Przedmiot...

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 08:30 | Aktualności

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie informuje, że zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ oraz Ministerstwa Środowiska została wprowadzona korekta w terminach polowań zbiorowych, które mają się obyć w styczniu br. Polowanie w obwodzie nr 118 gmina Strzegowo, zgodnie...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 10:23 | Aktualności

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 117 „PRZEPIÓRKA” w Szulmierzu informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 96 zostaną przeprowadzone dodatkowe polowania zbiorowe. Rozpoczęcie polowania zaplanowane jest...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 10:21 | Aktualności

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM Zarząd Koła Łowieckiego Nr 3 „Łoś” Okręg PZŁ Ciechanów informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r. oraz 3,10 i 17 lutego 2019 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 132 zostaną przeprowadzone polowania zbiorowe. &nbs ...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 08:43 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Ciechanów, 11.01.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21.01.2019 r. o godz. 10.00 w loka...

czytaj więcej »

08 stycznia 2019 15:32 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.01.2019 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 17.01.2019 r. o godz. 10.0

czytaj więcej »

08 stycznia 2019 15:28 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.01.2019 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 15.01.2019 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu

czytaj więcej »