Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

13 listopada 2018 10:29 | Aktualności

Informacja o uruchomieniu syren w dniu 14 listopada 2018 roku

Informacja o uruchomieniu syren w dniu 14 listopada 2018 roku Urząd Gminy Ciechanów informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie p.k. RENEGATE. w ramach w/w ćwiczenia uruchomione zostaną zdalnie syreny alarmowe będące w systemie ostrzegania i alarmowania Wojewody...

czytaj więcej »

31 października 2018 14:34 | Aktualności

Informacja Wójta Gminy Ciechanów

Informacja Wójta Gminy Ciechanów Starostwo Powiatowe rozpoczęło zbiorową zmianę klasyfikacji gruntów na terenie Gminy Ciechanów w 2010 roku. Zmian dokonano w 16 miejscowościach. Od tej pory Starostwo Powiatowe sukcesywnie prowadzi wyłączanie gruntów spod produkcji...

czytaj więcej »

26 października 2018 10:17 | Aktualności

Podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę remizy OSP w Rydzewie

26 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Ciechanów Markiem Kiwitem a Firmą FMG Realizacje Techniczne reprezentowaną przez Grzegorza Gulatowicza na zadanie pn. Budowa budynku OSP w m. Rydzewo. Rozpoczęcie robót nastąpi...

czytaj więcej »