Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

16 marca 2020 12:01 | Aktualności

Komunikat dotyczący wypłat gotówkowych w kasie Urzędu Gminy Ciechanów

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 informujemy, że wszystkie wypłaty gotówkowe należne świadczeniobiorcom, tj. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłków z pomocy społecznej...

czytaj więcej »

16 marca 2020 11:58 | Aktualności

Komunikat dotyczący zamknięcia kasy w Urzędzie Gminy Ciechanów

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania kasa Urzędu Gminy Ciechanów będzie nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewami.

czytaj więcej »

16 marca 2020 08:52 | Aktualności

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

Ciechanów, 7 stycznia 2020 r. KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE Szanowni Hodowcy drobiu z terenu powiatu ciechanowskiego W związku ze stwierdzeniem w ostatnich d

czytaj więcej »

16 marca 2020 08:38 | Aktualności

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Warszawa 13 marca 2020 r. APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały...

czytaj więcej »

13 marca 2020 15:36 | Aktualności

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie , dotycząca zakończenia prac komisji w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Niniejszym informuję, że na podstawie Rozporządzenia MSWiA oraz MON z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na podstawie paragrafu 1 z dniem 13 marca zakończono przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Dz.U. rok 2020 poz.423

czytaj więcej »

12 marca 2020 11:25 | Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Ciechanów

Komunikat Wójta Gminy Ciechanów Z uwagi na zagrożenie koronawirusem oraz fakt, że część pracowników Urzędu Gminy będzie pracowała zdalnie, prosimy interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. W miarę możliwości wszelkiego rodzaju...

czytaj więcej »

11 marca 2020 07:56 | Aktualności

Życzenia

czytaj więcej »