Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 stycznia 2020 10:05 | Aktualności

INFORMACJA

Urząd Gminy Ciechanów przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2019r. Z uwagi na fakt, że oświadczenie winno być...

czytaj więcej »

09 stycznia 2020 12:38 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 stycznia 2020r.

LI.6733.51.2019.BP.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 stycznia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zost

czytaj więcej »

08 stycznia 2020 10:37 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych Wnioskodawców na szkolenie.

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (20.01.2020 – 18.02.2020) zapraszamy na bezpłatny warsztat z przygotowania biznesplanu pt. „Jak udowodnić, iż operacja jest ekonomicznie uzasadniona”. Szkolenie odbędzie się w biurze LGD „Północne Mazowsze”...

czytaj więcej »

30 grudnia 2019 15:59 | Aktualności

informacja

W dniu 31.12.2019 r. Urząd Gminy czynny do godziny 13.00.

czytaj więcej »

23 grudnia 2019 10:30 | Aktualności

Życzenia

czytaj więcej »