Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 stycznia 2019 10:37 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia zajęć rękodzieła w formie warsztatów dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe...

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:33 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług terapeuty rodzinnego w punkcie poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

6 Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:29 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia zajęć fizjoterapeutycznych w tym masaży usprawniających dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe...

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:24 | Aktualności

Ogłoszenie o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Ciechanów, dnia 24.01.2019 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Ciechanów informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia...

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 10:21 | Aktualności

Ogłoszenie dot. „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032”

Ciechanów, dnia 24.01.2019 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Ciechanów realizując założenia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą...

czytaj więcej »

29 stycznia 2019 09:31 | Aktualności

KOMUNIKAT dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina o konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowania oraz odpowiednich dokumentów. Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium RP i do innych państw UE muszą być: Oznakowane...

czytaj więcej »