Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

11 grudnia 2018 08:08 | Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Ciechanów, dnia 05.12.2018 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Ciechanów W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r.,...

czytaj więcej »

05 grudnia 2018 10:32 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn

W załączeniu udostępniamy mapę, która będzie służyć do celów projektowych na w/w zadanie. Przedłużono termin składania ofert na w/w zaproszenie do dnia 17.12.2018 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia z dnia 2.11.2018 r. nie ulegają zmianie. Wójt Gminy /-/ Marek Kiwit...

czytaj więcej »

23 listopada 2018 14:28 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w II Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Ciechanów.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Ciechanów - Regulamin I. Cel Popularyzacja szachów wśród mieszkańców Gminy Ciechanów II. Organizator: Urząd Gminy Ciechanów, Stowarzyszenie Szachy Ciechanów III. Termin i miejsce: 09-12-2018 Urząd Gminy w Ciechanowie II....

czytaj więcej »

23 listopada 2018 12:55 | Aktualności

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 20.11.2018r. OP.0002.12.2018 Pan/Pani ………………………………….. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) –...

czytaj więcej »

22 listopada 2018 08:47 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Ciechanów, 20.11.2018 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »