Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

02 lipca 2019 11:04 | Aktualności

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH 24 - 30 czerwca 2019

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH 24 - 30 czerwca 2019 Szanowni Państwo, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie całej Polski poprzez jednostki wojewódzkie i zajmuje się wspieraniem osób z jednoczesnym...

czytaj więcej »

01 lipca 2019 14:30 | Aktualności

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjne – rozrywkowe dla dzieci typu zabawki,, Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,, AGROTUR” w miejscowości Niestum ul. Okrężna 35 gm. Ciechanów, podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne”

Ciechanów, dnia 1.07.2019 r. OP.033.2.2019.DF Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjne – rozrywkowe dla dzieci typu zabawki,, Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,, AGROTUR” w miejscowości Niestum ul. Okrężna...

czytaj więcej »

24 czerwca 2019 08:58 | Aktualności

Informacja

W Raporcie o stanie Gminy zamieszczona została informacja o obradach Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 czerwca 2019r. Z przyczyn niezależnych od Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Ciechanów termin został przesunięty na 25 czerwca 2019r. - początek godz. 10.00

czytaj więcej »

17 czerwca 2019 09:47 | Aktualności

,, I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień"

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego sołtysa wsi Nużewko śp. Antoniego Chojnowskiego – przyjaciela naszej gminy, człowieka oddanego pracy na rzecz społeczności lokalnej, działającego zawsze z pasją i zaangażowaniem. Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy...

czytaj więcej »

14 czerwca 2019 14:22 | Aktualności

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. OP.0002.5.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 czerwca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul....

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 13:43 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym stałych komisji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Gminy Ciechanów w dniu 14.06.2019r./piątek/ o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »