Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 lutego 2019 13:56 | Aktualności

Zawiadomienie o V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 18.02.2019 r. OP.0002.2.2019 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn.zm.) – zwołuję V nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 lutego 2019 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

18 lutego 2019 11:03 | Aktualności

Informacja dotycząca inwentaryzacji zwierzyny łownej

Inwentaryzacja zwierzyny łownej na terenie obwodów łowieckich administrowanych przez Nadleśnictwo Ciechanów. Nadleśnictwo Ciechanów informuje, że w dniach 9-10 marzec 2019 r. odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny łownej na terenie wszystkich obwodów łowieckich administrowanych...

czytaj więcej »

06 lutego 2019 10:50 | Aktualności

Harmonogram wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Wójt Gminy Ciechanów serdecznie zaprasza mieszkańców sołectw gminy Ciechanów do udziału w zebraniach wiejskich, zwołanych w celu wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej . Harmonogram wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Lp. ...

czytaj więcej »

06 lutego 2019 10:40 | Aktualności

Zaproszenie

czytaj więcej »

04 lutego 2019 15:48 | Aktualności

Odwołanie zbiorowych polowań na dziki w lutym 2019 r.

Z uwagi na zmianę stanowiska ZG PZŁ odnośnie rozszerzenia polowań zbiorowych na dziki w miesiącu lutym 2019 r. informuję, że Koło Łowieckie Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie odwołuje wszystkie polowania zbiorowe na dziki w miesiącu lutym 2019 r. Sekretarz Zarządu Mirosław Klicki...

czytaj więcej »