Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

24 stycznia 2020 14:30 | Aktualności

Zawiadomienie o XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.01.2020 r. OP.0002.1.2020 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 31 STYCZNIA 2020 r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

24 stycznia 2020 14:27 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.01.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 30.01.2020 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

16 stycznia 2020 11:47 | Aktualności

Wykaz osób, którym przyznano stypendia sportowe na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Wykaz osób, którym przyznano stypendia sportowe na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Lp. Nazwisko i imię zawodnika Adres zamieszkania Kwota stypendium - z

czytaj więcej »