Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 kwietnia 2020 22:22 | Aktualności

Wójt Gminy Ciechanów wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspiera niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Ciechanów wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspiera niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Źródło: GOPS Ciechanów

czytaj więcej »

21 kwietnia 2020 13:46 | Aktualności

Informacja

Informacja Od dnia 22.04.2020 r. Interesanci mogą załatwić wszelkie niezbędne sprawy, zarówno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Usług Wspólnych oraz w dowolnym referacie Urzędu Gminy Ciechanów, za pośrednictwem biura podawczego urzędu w godzinach 8.00-15.30. W...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2020 10:56 | Aktualności

#covid19 spot filmowy informacyjny - projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy wsparciu środków z #UE

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.https://www.youtube.com/watch?v=9PdeFJ0UWhI...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2020 14:11 | Aktualności

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne W...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2020 08:21 | Aktualności

Życzenia

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 11:24 | Aktualności

Informacja

W dniu 10 kwietnia 2020r. tj. piątek Urząd nieczynny. Interesantów prosimy o wrzucanie pism do skrzynki podawczej.

czytaj więcej »