Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 stycznia 2019 09:35 | Aktualności

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888 numer tel.23 6722646 2. Przedmiotem przetargu: 1.Opis pojazdu: Przedmiotem...

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 09:11 | Aktualności

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

KOMUNIKAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie informuje, że w roku 2019 zmienił się termin i sposób przesyłania informacji płatnika o uzyskanych w roku 2018 dochodach. Płatnicy mają obowiązek przesyłania informacji m.in.: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A za 2018 r. do urzędu...

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 12:30 | Aktualności

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.01.2019r. OP.0002.1.2019 Pan/Pani ………………………………….. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)...

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 11:54 | Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok I. Przedmiot...

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 08:30 | Aktualności

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie informuje, że zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ oraz Ministerstwa Środowiska została wprowadzona korekta w terminach polowań zbiorowych, które mają się obyć w styczniu br. Polowanie w obwodzie nr 118 gmina Strzegowo, zgodnie...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 10:23 | Aktualności

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 117 „PRZEPIÓRKA” w Szulmierzu informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 96 zostaną przeprowadzone dodatkowe polowania zbiorowe. Rozpoczęcie polowania zaplanowane jest...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 10:21 | Aktualności

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM Zarząd Koła Łowieckiego Nr 3 „Łoś” Okręg PZŁ Ciechanów informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r. oraz 3,10 i 17 lutego 2019 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 132 zostaną przeprowadzone polowania zbiorowe. W załączeniu pismo Koła...

czytaj więcej »