Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

15 maja 2019 13:39 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 15.05.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.05.2019r./środa/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

15 maja 2019 09:01 | Aktualności

Uwaga DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: NUŻEWO, GOŁOTY, GORYSZE, MODŁA, MODEŁKA-Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: NUŻEWO, GOŁOTY, GORYSZE, MODŁA, MODEŁKA

czytaj więcej »

15 maja 2019 08:58 | Aktualności

UWAGA DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MIESZKI WIELKIE, MIESZKI-ATLE, MIESZKI-BARDONY, MIESZKI-RÓŻKI, BARDONKI - Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MIESZKI WIELKIE, MIESZKI-ATLE, MIESZKI-BARDONY,

czytaj więcej »

13 maja 2019 13:10 | Aktualności

UWAGA zmiana godziny posiedzenia VII Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 maja 2019 r. /tj. wtorek/

Ciechanów, 07.05.2019 r. OP.0002.4.2019 Pan/Pani Radni/Sołtysi/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 maja 2019 r. /tj. wtorek

czytaj więcej »