Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

16 sierpnia 2018 09:52 | Aktualności

INFORMACJA

Ciechanów 14.08.2018 r. OP.033.4.2018 INFORMACJA Dla oferentów o rozstrzygnięciu konkursu na stanowiska : z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno – rozrywkowe dla dzieci typu zabawki ,,Dmuchańce”. W przeprowadzonym konkursie wpłynęły oferty,...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2018 14:29 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Ciechanów”.

Ciechanów dnia 14.08.2018r. GOPS.070.79.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2018 09:32 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 07.08.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 12:36 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 30.07.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 6 sierpnia 2018r roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 12:35 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 03.08.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 10 sierpnia 2018r o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »