Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

31 stycznia 2019 10:21 | Aktualności

Ogłoszenie dot. „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032”

Ciechanów, dnia 24.01.2019 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Ciechanów realizując założenia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą...

czytaj więcej »

29 stycznia 2019 09:31 | Aktualności

KOMUNIKAT dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina o konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowania oraz odpowiednich dokumentów. Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium RP i do innych państw UE muszą być: Oznakowane...

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 08:48 | Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” z...

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 08:45 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi transportowej dla uczestników projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Projekt „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 08:40 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług psychologicznych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe dot....

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 08:39 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług prawnych w punkcie poradnictwa indywidualnego oraz przeprowadzenia warsztatów z prawnikiem dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zapytanie ofertowe dot....

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 08:31 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia konsultacji geriatrycznych w punkcie poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” RPMA.09.02.01-14-a668/18 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych I.Nazwa i adres...

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 14:15 | Aktualności

Otwarcie Klubu Seniora w Gumowie

16 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior + w Gumowie. Uroczystość rozpoczął Pan Wójt Marek Kiwit, który powitał licznie przybyłych gości: Panią Elżbietę Szymanik – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pana Roberta Kochańskiego...

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 13:47 | Aktualności

Lista lekarzy weterynarii upoważnionych w 2019 r. do wystawiania świadectw zdrowia oraz badania mięsa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przekazuje listę lekarzy weterynarii wyznaczonych w 2019 roku do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym na terenie powiatu ciechanowskiego oraz listę lekarzy upoważnionych do badania mięsa zwierząt ubitych na własny użytek oraz...

czytaj więcej »