Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 lipca 2019 12:34 | Aktualności

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r. OP.0002.7.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję X Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 lipca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

22 lipca 2019 12:25 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 29.07.2019r./poniedziałek/ o godz. 10.00...

czytaj więcej »

22 lipca 2019 12:21 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 29.07.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00...

czytaj więcej »

19 lipca 2019 12:28 | Aktualności

Podpisanie umowy w ramach,, Mazowiekiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019"

W dniu 18.07.2019 r. Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit oraz Zastępca Skarbnika Wioletta Kujawa podpisali umowy w ramach,, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019''. W Gminie Ciechanów środki pozyskały sołectwa: Chotum - wymiana dachu na świetlicy wiejskiej...

czytaj więcej »

12 lipca 2019 14:21 | Aktualności

Zawiadomienie o IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.07.2019r. OP.0002.6.2019 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn. zm.) – zwołuję IX nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 17 lipca 201

czytaj więcej »