• Adres

  ul. Fabryczna 8

  06-400 Ciechanów

 • Telefon i FAX

  tel.: 236722646

  tel.: 601 841 450 - alarmowy, czynny całą dobę

  tel.: 23 6722210

  tel.: 23 6723876

  faks: 23 6722646 wew. 103

 • Adres e-mail

  urzad@gminaciechanow.pl

Stanowiska

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Sekretarz Gminy Ciechanów

Katarzyna Krupińska

Referat Planowania i Finansów, Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

Wioletta Kujawa

tel.: 23 672 26 46 w.111

Referat Planowania i Finansów

Inspektor ds. księgowości budżetowej Agnieszka Sękowska

tel.: 23 672 26 46 w. 125

Referat Planowania i Finansów

Inspektor ds. finansowych Marzena Nawotczyńska

tel.: 23 672 26 46 w. 125

Referat Planowania i Finansów

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Bożena Grzegorzewska

tel.: 23 672 26 46 w. 113

Referat Planowania i Finansów

Inspektor ds. księgowości podatkowej Teresa Pyszyńska

tel.: 23 672 26 46 w. 113

Referat Planowania i Finansów

Inspektor ds. podatkowych Ewa Staroń - Kaliściak

tel.: 23 672 26 46 w. 113

Referat Planowania i Finansów

Kasjer Anna Sztygowska

tel.: 23 672 26 46 w. 108

Referat organizacyjny i promocji gminy,Kierownik Referatu,

Inspektor ds. rozwoju i promocji gminy Małgorzata Sochacka

tel.: 23 672 26 46 w. 105

Referat organizacyjny i promocji gminy

Podinspektor ds. archiwum zakładowego Dorota Filipowicz

tel.: 23 672 26 46 w. 122

Referat organizacyjny i promocji gminy, Sekretariat

Anna Mierzejewska

tel.: 23 672 26 46 w. 102

Radca prawny

Adam Olszewski

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Natalia Ropelewska

tel.: 23 672 26 46 w. 109

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Halina Pawlak

tel.: 23 672 26 46 w. 115

Stanowisko ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych

Inspektor ds. inwestycji drogowych i utrzymania dróg gminnych Sławomir Chmieliński

tel.: 23 672 26 46 w. 123

Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Inspektor ds. wodno-kanalizacyjnych Monika Wrońska

tel.: 23 672 26 46 w. 123

Stanowisko ds. IT - technologii informacyjnych

Główny specjalista ds. IT- technologii informacyjnych Przemysław Bugdal

tel.: 23 672 26 46 w. 120

Stanowisko ds. kadr, kultury i sportu

Inspektor ds. kadrowych, kultury i sportu Małgorzata Kolwicz

tel.: 23 672 26 46 w. 110

Stanowisko ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i uwarunkowań środowiskowych

Inspektor ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i uwarunkowań środowiskowych Barbara Piątkowska

tel.: 23 672 26 46 w. 116

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska Sylwia Brzozowska - Rutkowska

tel.: 23 672 26 46 w. 114

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i urbanistyki

Inspektor ds. planowania przestrzennego i urbanistyki Agnieszka Panfil

tel.: 23 672 26 46 w. 129

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i informacji niejawnych

Inspektor ds. wojskowych,o.c., p.poż, informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej Grażyna Ł

tel.: 23 672 26 46 w. 109

Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych

Specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych Waldemar Gebert

tel.: 23 672 26 46 w. 123

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki energetycznej

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki energetycznej Ewelina Rykaczewska

tel.: 23 672 26 46 w. 114