Iwona Łukaszewska
                               Kierownik GOPS

  pokój nr 8

tel. (023) 672 - 48 - 74  wew. 118

Pracownicy socjalni:

Barbara Kowalska - starszy pracownik socjalny

pokój nr 4

tel. (023) 672 - 48 - 74  wew. 107

Hanna Kosturkiewicz - starszy specjalista pracy socjalnej

pokój nr 5

tel. (023) 672 - 48 - 74  wew. 119

Renata Lubczyńska - pracownik socjalny

pokój nr 5

tel. (023) 672 - 48 - 74  wew. 119

Asystent rodziny:

Paulina Hamska

pokój nr 4

tel. (023) 672 - 48 - 74  wew. 107

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

Bożena Kowalska - specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

pokój nr 3

tel. (023) 672 - 48 - 74  wew. 117

Malwina Sobczyńska - referent ds. świadczeń rodzinnych

pokój nr 3

tel. (023) 672 - 48 - 74  wew. 117

Świadczenie wychowawcze ( Rodzina 500 plus):

Małgorzata Szczepankowska - referent ds. świadczeń wychowawczych

pokój nr 8 c

tel. (023) 672 - 48 - 74, (23) 672-26-46  wew. 124.