Rachunek podstawowy

Bank Spółdzielczy Płońsk o/Ciechanów
51 8230 0007 3000 5019 2000 0001
 

Rachunek pomocniczy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy Płońsk o/Ciechanów
93 8230 0007 3000 5019 2000 0021