GMINA CIECHANÓW DZIŚ

Gmina Ciechanów położona jest w centralnej części powiatu ciechanowskiego w  województwie mazowieckim. Na gminę składają się następujące sołectwa: Baby, Chotum, Chruszczewo, Gorysze, Grędzice, Gumowo, Gąski, Kanigówek, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Mieszki-Różki, Mieszki Wielkie, Modełka, Modła, Niechodzin, Niestum, Nużewko, Nużewo, Przążewo, Pęchcin, Ropele, Rutki-Begny, Rutki-Borki, Rutki-Głowice, Rutki-Marszewice, Rydzewo, Rykaczewo, Rzeczki, Sokołówek, Ujazdowo, Ujazdówek, Wola Pawłowska, Wólka Rydzewska. Gminę zamieszkuje ponad 7084 osób. Obszar gminy to 140,23 km2.            

Pierwszym Wójtem Gminy Ciechanów został Edmund Ozdarski – poprzednio naczelnik gminy. W 1994 roku na krótko urząd pełniła Agnieszka Wilamowska. Od sierpnia 1994 roku Wójtem Gminy jest Marek Kiwit. Który 1994 i 1998 roku został wybrany na urząd przez Radę Gminy, natomiast od 2002 roku wygrywał wybory powszechne.                                                                          

W dziedzinie szkolnictwa na terenie gminy Ciechanów funkcjonują dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Chotumiu oraz Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie. Szkolnictwem gminnym zarządza Gminne Centrum Usług Wspólnych. Przy Urzędzie Gminy Ciechanów funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, główną instytucją kultury w Gminie Ciechanów jest Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                                                           

Ostatnie kilkanaście lat spowodowało pozytywne zmiany na polskiej wsi. Sukces gospodarczy i wzrost zamożności mieszkańców terenów wiejskich przełożył się na większe budżety gminne. Dopłaty rolnicze i dotacje unijne spowodowały napływ dodatkowych środków finansowych. Przeprowadzono najważniejsze zmiany cywilizacyjne. Dzięki temu obraz polskiej zmienił się radykalnie. Wyrównały się standardy życia mieszkańców miast  i wsi. Nowe drogi, wielka bolączka dawnej wsi, są już normą. Coraz częściej pojawia się kanalizacja. Gminy wiejskie włożyły duży wysiłek w rozwój szkolnictwa. Wyremontowano stare budynki i pobudowano nowe. Powstały sale gimnastyczne, nowoczesne boiska szkolne. Nastąpiła likwidacja niewielkich szkół wiejskich, co spowodowało większą racjonalizację systemu szkolnego. Wiekowe zapóźnienie polskiej wsi, także dzięki samorządowi gminnemu, stało się przeszłością.

 

Źródło zdjęcia: By OpenStreetMap contributors - You may find a page on the OpenStreetMap wiki page for Ciechanów (gmina wiejska), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33741219