Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Linki

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

http://www.ciechanow.powiat.pl/

Urząd Miasta w Ciechanowie

www.umciechanow.pl

Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

www.glinojeck.pl

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek

www.golymin-osrodek.pl

Urząd Gminy Grudusk

www.uggrudusk.bip.org.pl

Urząd Gminy Ojrzeń

www.ojrzen.pl

www.ugojrzen.bip.org.pl

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

www.opinogora.home.pl

Urząd Gminy Regimin

www.regimin.pl

Urząd Gminy Sońsk

www.sonsk.pl

Przydatne linki 

Wyszukiwarka organów i instytucji

http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/organy-i-instytucje/

Krajowy Rejestr Sądowy

http://krs.ms.gov.pl/

Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl

http://mikroporady.pl/

Sprawdź numer REGON

http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT

http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukaj kody PKD 2007

www.stat.gov.pl/Klasyfikacje lub http://www.pkd.gov.pl

Kiedy i jak się ubezpieczyć?

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? 

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf i http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/2/broszura_dzialalnosc_gospodarcza.pdf

Krajowa Informacja Podatkowa

http://www.kip.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny

http://www.gis.gov.pl/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON

http://baza-gus.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Wyszukiwarka Radców Prawnych

http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

http://inkubatory.pl/

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI

http://www.mg.gov.pl/IMI

Rozwiązywanie sporów z administracją innych państw UE - SOLVIT 

http://www.mg.gov.pl/Solvit

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) 

http://polska.trade.gov.pl/pl/

Elektroniczna korespondencja z ZUS

http://pue.zus.pl/

Urząd Patentowy RP

http://www.uprp.pl

Materiały wideo o wsparciu dla firm

http://www.youtube.com/parpgovpl

Instytucje wsparcia biznesu

http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe 

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86017.asp

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.codziennikprawny.pl/strona/o_nas

Kancelaria Sejmu

www.sejm.gov.pl
Kancelaria Senatu

www.senat.gov.pl
Kancelaria Prezydenta

www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl
Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki

www.megip.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.mk.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej

www.wp.mil.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury

www.mi.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa

www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki

www.msport.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

www.mz.gov.pl
Komitet Badań Naukowych

http://kbn.icm.edu.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego

www.arr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych

www.anr.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

www.gddkia.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

www.giodo.gov.pl
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

www.piorin.gov.pl
Główny Inspektorat Weterynarii

www.wetgiw.gov.pl
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

www.gugik.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

www.gios.gov.pl
Główny Urząd Miar

www.gum.gov.pl 
Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej

www.ipn.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

www.paiz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://pfron.bip.org.pl
Polska Akademia Nauk

www.pan.pl
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

www.pcbc.gov.pl
Polska Organizacja Turystyczna

www.pot.gov.pl
Sąd Najwyższy

www.sn.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.uokik.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl
Urząd Marszałkowski w Warszawie

www.mazovia.pl
Urząd Wojewódzki w Warszawie

www.mazowsze.uw.gov.pl
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie

www.fg.org.pl
Mazowiecka Izba Gospodarcza

www.migciechanow.pl
Telekomunikacja Polska S.A.

www.tp.pl