Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

08 lutego 2017 12:06 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul. Wiejska w Kargoszynie i Przebudowa ul. Osiedlowej i Tarasowej w m. Kargoszyn - uzupełnienie dot. przetargu oraz odp. na pytania

Dotyczy przetargu na Rozbudowę ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul. Wiejska w Kargoszynie i przebudowa ul. Osiedlowej i Tarasowej w m. Kargoszyn.

W dniu 13.02.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od oferenta dotyczące w/w przetargu. Zgodnie z Art.38.1 1a Ustawy PZP Zamawiający pozostawia je bez rozpatrzenia.

Jednocześnie Zamawiający uważa , że wszystkie wątpliwości dotyczące w/w postępowania zostały wyjaśnione we wcześniejszych odpowiedziach i zaprasza do składania ofert przetargowych do dnia 16.02.2017 r. do godziny 10:00.

Przeczytano: 625 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Załączniki:

odpowiedzi_na_zapytania_do_przetargu_z_dnia_25012017_r.pdf [1.61 MB]

decyzja_srodowiskowa.pdf [6.08 MB]

informacja_bezpieczenstwa.doc [88.5 KB]

opinia_zud_z_rowem.pdf [1.27 MB]

opinia_zud.pdf [1.59 MB]

opis_projektu_zagospodarowania.doc [43 KB]

opis_przebudowy_sieci_w_wiejskiej.doc [57 KB]

opis.doc [91 KB]

uzgodnienie_wzmiuw.pdf [1.27 MB]

uzgodnnienie_wzmiuw_2.pdf [1.46 MB]

warunki_na_przebudowe_gazu.pdf [3.16 MB]

warunki_na_wod_wierzbowa.pdf [680.81 KB]

warunki_wzmiuw_o_w_ciechanowie.pdf [1.48 MB]

opis_stala_org_ruchu_.pdf [236.74 KB]

orientacja.pdf [136.64 KB]

projekt_organiyacji_ruchu__rys__nr_21.pdf [735.21 KB]

projekt_organiyacji_ruchu__rys__nr_22.pdf [733 KB]

projekt_organiyacji_ruchu__rys__nr_23.pdf [916.72 KB]

projekt_organiyacji_ruchu__rys__nr_24.pdf [726.41 KB]

rys_nr_1__projekt_zagopodarowania_dzialek.pdf [9.78 MB]

rys_nr_2__projekt_zagospodarowania_dzialek.pdf [2.87 MB]

rys_nr_3__projekt_zagospodarowania_dzialek.pdf [2.9 MB]

rys_nr_4__projekt_zagospodarowania_dzialek.pdf [3.2 MB]

rys_nr_5__projekt_zagospodarowania_dzialek.pdf [3.94 MB]

rys_nr_6__profil_podluzny.pdf [570.77 KB]

rys_nr_7__profil_podluzny.pdf [508.23 KB]

rys_nr_8__zestawienie_studni_fi_1200_1500_2500_3200_i_osadnikow_deszczowych_fi500.pdf [1.68 MB]

rys_nr_9__studnia_zelbetow_fi2500osadnikowa_fi2500_wlaczenie_kaskada_do_studni_fi2500.pdf [386.71 KB]

rys_nr_10__studnia_zelbetowa_fi2500_3200_z_nozem_tnacym.pdf [383.58 KB]

rys_nr_11__studnia_zelbetowa_fi1200_i_1500.pdf [339.65 KB]

rys_nr_12__studnia_zelbetowa_wlaczeniowa_fi1200_z_osadnikiem.pdf [406.6 KB]

rys_nr_13__studnia__zelbetowa_wlaczeniowa_fi1200.pdf [417.87 KB]

rys_nr_14__osadnik_deszczowy_fi500.pdf [382.9 KB]

rys_nr_15__zestawienie_studni_tworzywowych_fi425.pdf [385.93 KB]

rys_nr_16__zabezpieczenia_kabli_telekomunikacyjnych_i_energetycznych.pdf [303.2 KB]

rys_nr_17__schemat_wezlow_wlaczeniowych__siec_wodociagowa.pdf [259.57 KB]

rys_nr_18__wylot_boczny.pdf [536.97 KB]

rys_nr_19__separator_koalescencyjny.pdf [282.57 KB]

rys_nr_20__przekroj_wykopu.pdf [336.66 KB]