Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

18 lipca 2014 10:50 | Przetargi

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 156607 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

18 lipca 2014 10:41 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn

Ciechanów: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn Numer ogłoszenia: 156645 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

czytaj więcej »

02 lipca 2014 10:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

RG 271.4.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA CIECHANÓW Adres: ul.Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów Tel./fax (23) 672-26-46 e-mail:urzad@gminaciechanow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w...

czytaj więcej »

02 lipca 2014 10:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na remont dróg gminnych - 2 odcinki.

numer sprawy :RG.271.5 2014 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na remont dróg gminnych 2 odcinki Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Tryb postępowania: przetarg nieograniczony...

czytaj więcej »

25 czerwca 2014 09:43 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 24.06.2014 r. RG.271.3.2014.WG OFERENT 1.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów 2.MPK Sp. z o.o ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY ...

czytaj więcej »

02 kwietnia 2014 10:54 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 02.04.2014r. RG.271.2.2014.WG OFERENT 1.Zakład Instalacji Sieci Gazowych Wod.-Kan.,Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy S.j. ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów 2. PTH ,,Wapnopol” Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck Zawiadomienie O...

czytaj więcej »

14 marca 2014 14:39 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ciechanów, dn. 14.03.2014r. Nr. RG.271.2.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym...

czytaj więcej »

13 stycznia 2014 09:34 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 13.01.2014 r. RG.271.12.2013.WG OFERENT 1.PHU Urbanowski Zenon Urbanowski ul. Przasnyska 75 06-200 Maków Mazowiecki 2 .ZUH SEBUD Sebastian Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów 3.ZUH KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów 4.AGROFLORA...

czytaj więcej »

18 grudnia 2013 10:51 | Przetargi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014

// Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 275295 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »