Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

13 marca 2015 11:24 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów, dn. 12.03.2015 Nr. RG.271. 4.2015.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym...

czytaj więcej »

13 marca 2015 11:21 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu:Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 35517 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

12 stycznia 2015 10:51 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 12.01.2015r. RG.271.10.2014 OFERENT 1. PW PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin 2. KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy...

czytaj więcej »

07 stycznia 2015 09:35 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.01.2015 r. RG.271.11.2014.WG OFERENT 1. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych,handlu i usług M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8 ,06-400 Ciechanów 2. Zakład usług wod-kan c.o. gazu i zaopatrzenia wsi w wodę Wiesław Kuczalski 06-500 Mława...

czytaj więcej »

08 grudnia 2014 11:35 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów, dn. 08.12.2014r. Nr. RG.271. 11.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym...

czytaj więcej »

08 grudnia 2014 11:33 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

04 grudnia 2014 11:24 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015

Urząd Gminy Ciechanów Tel: 23 6722646 Fax: 23 6722646 NIP : 566 -10-43-888 Ciechanów 2014-12-02 ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

czytaj więcej »

04 grudnia 2014 11:22 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

14 października 2014 09:41 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 14.10.2014 r. RG.271.9.2014.WG OFERENT 1. PA-PI Sp. z o.o. ul. Suwalna 6/8, Łajski 05-119 Legionowo, 2. STRABAG Sp. z o.o. Grupa Ciechanów Chotum 46 A 06-452 Ościsłowo 3.Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk 4. Z.U.H. MARBUD Mariusz Piętka ul....

czytaj więcej »

24 września 2014 12:20 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ciechanów: Remont drogi gminnej w Mieszkach Różkach Numer ogłoszenia: 202783 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

czytaj więcej »