Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

02 czerwca 2016 09:53 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane:Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo - Rutki Borki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaciechanow.pl Ciechanów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo - Rutki Borki Numer ogłoszenia: 65397 - 2016; data zamieszczenia:...

czytaj więcej »

21 kwietnia 2016 09:28 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 20.04.2016 r RG.271.2.2016.WG OFERENCI: 1.Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki ul. Płocka 59a/5 09-200 Sierpc 2. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych,handlu i usług M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8 ,06-400 Ciechanów 3....

czytaj więcej »

01 kwietnia 2016 09:53 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaciechanow.pl Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 33283 - 2016; data zamieszczenia:...

czytaj więcej »

11 stycznia 2016 12:25 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 29.12.2015 r. RG.271.10.2015.WG OFERENT 1. P.W. Promotor s.c. Magdalena Konwerska, Anna Kucharz Pawłowo 36H 06-461 Regimin 2. Z.U.H. Koptrans Witold Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje,...

czytaj więcej »

07 grudnia 2015 10:30 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2015/2016

Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 179641 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...

czytaj więcej »

07 grudnia 2015 10:30 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2015/2016

Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 179641 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...

czytaj więcej »

07 grudnia 2015 10:29 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2015/2016

Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 179641 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...

czytaj więcej »

19 października 2015 10:18 | Przetargi

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 19.10.2015 r. RG.271.9.2015.WG OFERENT 1 ART AUTO Artur Łączyński Ul. Mazowiecka 10 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu...

czytaj więcej »

13 października 2015 12:00 | Przetargi

Dotyczy przetargu nieograniczonego numer sprawy RG.271.9.2015.WG na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Ciechanów, dnia 13.10.2015 Dotyczy przetargu nieograniczonego numer sprawy RG.271.9.2015.WG na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ do w/w przetargu. 1. Pytanie; Czy zamawiający wymaga żeby wysokociśnieniowy...

czytaj więcej »

07 października 2015 12:56 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Ciechanów: zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego Numer ogłoszenia: 146431 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

czytaj więcej »