Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

15 lipca 2013 12:56 | Przetargi

Odpowiedź na zapytania oferentów dot. SIWZ Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Dotyczy: zamówienia Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu Do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ: Pytanie oferenta: Czy dopuszcza się jako równoważne zastosowanie...

czytaj więcej »

11 lipca 2013 11:33 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

Ciechanów: Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego Numer ogłoszenia: 139933 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »

11 lipca 2013 11:12 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo

Ciechanów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo- Rydzewo Numer ogłoszenia: 139863 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

08 lipca 2013 08:55 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła.

Ciechanów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Numer ogłoszenia: 135943 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

07 czerwca 2013 09:53 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia06.06.2013 r. RG.271.6.2013.WG OFERENT i nr oferty 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta...

czytaj więcej »

28 maja 2013 11:34 | Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów

ZATWIERDZAM: Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Ciechanów 24 maja 2013 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8...

czytaj więcej »

14 maja 2013 10:09 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 14.05.2013 r. RG.271.5.2013.WG Oferenci 1.Zakład Usług Technicznych Budownictwa – Andrzej Osiecki ul. Płocka 59a/5 09-200 Sierpc 2. KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński ul. Dobra 6 06-500 Mława 3. Zakład Instalacji...

czytaj więcej »

13 maja 2013 11:08 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 13.05.2013 r. RG.271.4.2013.WG Oferenci: 1. Tauron Sprzedaż Sp. zo.o ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków 2. GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6 50-304 Wrocław 3. DUON Marketing and Trading S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk 4. PKP Energetyka...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2013 09:30 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 25.04.2013 r. RG.271.3.2013.WG OFERENT 1. Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna Kossobudy 7, 09-140 Raciąż 2. P.W. PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin 3. KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów 4. P.W. TECH-BUD Krzysztof Szlaski Targonie...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2013 13:08 | Przetargi

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ - dotyczy: dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

Ciechanów, dnia 19.04.2013r. Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 06-400 Ciechanów tel./fax 23 6722646 Do wszystkich Wykonawców znak sprawy RG.271.4.2013 dotyczy: dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania Wykonawców...

czytaj więcej »