Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

14 maja 2015 12:40 | Przetargi

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego

załącznik nr 1 OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888 numer tel.23 6722646 2. Przedmiotem przetargu: 1.Opis...

czytaj więcej »

12 maja 2015 08:29 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 11.05.2015r. RG.271.5.2015.WG OFERENT 1 PW Promotor s.c Magdalena Konwerska i Anna Kucharz Pawłowo 36H 06-461 Regimin 2. Z.U.H. Koptrans Witold Piętka ul. Reutta 16B 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje,...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2015 11:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego.

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888 numer tel.23 6722646 2. Przedmiotem przetargu: 1.Opis pojazdu: Przedmiotem...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2015 14:24 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów.

Ciechanów: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów. Numer ogłoszenia: 52749 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2015 09:47 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.04.2015 r. RG.271.4.2015.WG OFERENT 1.Zakład Usług Wod. -Kan. Co Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę Wiesław Kuczalski ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława 2.Instal-Tech Dariusz Gadomski Rutki Głowice 7 06-452 Ościsłowo 3. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan,...

czytaj więcej »

13 marca 2015 11:24 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów, dn. 12.03.2015 Nr. RG.271. 4.2015.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym...

czytaj więcej »

13 marca 2015 11:21 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu:Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 35517 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

12 stycznia 2015 10:51 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 12.01.2015r. RG.271.10.2014 OFERENT 1. PW PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin 2. KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy...

czytaj więcej »

07 stycznia 2015 09:35 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.01.2015 r. RG.271.11.2014.WG OFERENT 1. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych,handlu i usług M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8 ,06-400 Ciechanów 2. Zakład usług wod-kan c.o. gazu i zaopatrzenia wsi w wodę Wiesław Kuczalski 06-500 Mława...

czytaj więcej »

08 grudnia 2014 11:35 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów, dn. 08.12.2014r. Nr. RG.271. 11.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym...

czytaj więcej »