Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

07 sierpnia 2014 12:26 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pn.remont (modernizacja) drogi gminnej 120270W w m. Gąski

numer sprawy :RG.271.8.2014 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ; remont (modernizacja) drogi gminnej 120270W w m. Gąski Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Tryb postępowania:...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 09:48 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.08.2014 r. RG.271.6.2014.WG OFERENT 1. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych,handlu i usług M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8 ,06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 09:47 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.08.2014 r. RG.271.7.2014.WG OFERENT 1. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck 2. KRUSZ-BET s.c. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński ul. Dobra 6, 06-500 Mława Zawiadomienie O...

czytaj więcej »

30 lipca 2014 09:44 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 30.07.2014 r. RG.271.5.2014.WG OFERENT 1. PA-PI Sp. z o.o. ul. Suwalna 6/8, Łajski 05-119 Legionowo, 2. STRABAG Sp. z o.o. Grupa Ciechanów Chotum 46 A 06-452 Ościsłowo 3. Z.U.H. SEBUD inż. Sebastian Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów 4. Z.U.H....

czytaj więcej »

30 lipca 2014 09:35 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia30.07.2014 r. RG.271.4.2014.WG OFERENT 1. Z.U.H. SEBUD inż. Sebastian Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu...

czytaj więcej »

18 lipca 2014 10:50 | Przetargi

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 156607 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

18 lipca 2014 10:41 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn

Ciechanów: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Kargoszyn Numer ogłoszenia: 156645 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

czytaj więcej »

02 lipca 2014 10:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

RG 271.4.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA CIECHANÓW Adres: ul.Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów Tel./fax (23) 672-26-46 e-mail:urzad@gminaciechanow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w...

czytaj więcej »

02 lipca 2014 10:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na remont dróg gminnych - 2 odcinki.

numer sprawy :RG.271.5 2014 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na remont dróg gminnych 2 odcinki Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Tryb postępowania: przetarg nieograniczony...

czytaj więcej »