Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

02 kwietnia 2014 10:54 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 02.04.2014r. RG.271.2.2014.WG OFERENT 1.Zakład Instalacji Sieci Gazowych Wod.-Kan.,Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy S.j. ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów 2. PTH ,,Wapnopol” Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck Zawiadomienie O...

czytaj więcej »

14 marca 2014 14:39 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ciechanów, dn. 14.03.2014r. Nr. RG.271.2.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym...

czytaj więcej »

13 stycznia 2014 09:34 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 13.01.2014 r. RG.271.12.2013.WG OFERENT 1.PHU Urbanowski Zenon Urbanowski ul. Przasnyska 75 06-200 Maków Mazowiecki 2 .ZUH SEBUD Sebastian Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów 3.ZUH KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów 4.AGROFLORA...

czytaj więcej »

18 grudnia 2013 10:51 | Przetargi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014

// Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 275295 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

02 września 2013 12:07 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 02.09.2013r. RG.271.11.2013.WG OFERENT 1.PRDI Mława ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 8 06-500 Mława 2 . Drogi i Mosty- Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk 3. Strabag ul. Pażniewska 10 05-800 Pruszków 4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2013 10:47 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo.

numer sprawy :RG.271.11.2013 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo- Rydzewo Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl ...

czytaj więcej »

30 lipca 2013 11:59 | Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ciechanów, dnia 30.07.2013 r. RG.271.8.2013.WG ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Wójt Gminy Ciechanów działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U....

czytaj więcej »

23 lipca 2013 13:10 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Ciechanów, dnia 23.07.2013r. RG.271.7.2013 OFERENT 1. SATERNUS DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 41-500 Chorzów ul. Nowa 32 2. MULLER JELCZ-LASKOWICE SP. Z O.O. Aleja Młodych 40 55-230 Jelcz – Laskowice ZAWIADOMIENIE O...

czytaj więcej »

15 lipca 2013 12:56 | Przetargi

Odpowiedź na zapytania oferentów dot. SIWZ Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Dotyczy: zamówienia Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu Do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ: Pytanie oferenta: Czy dopuszcza się jako równoważne zastosowanie...

czytaj więcej »

11 lipca 2013 11:33 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

Ciechanów: Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego Numer ogłoszenia: 139933 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »