Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

07 października 2015 12:56 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Ciechanów: zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego Numer ogłoszenia: 146431 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2015 09:00 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 24.08.2015 r. RG.271.8.2015 WG OFERENT 1. PA-PI Sp. z o.o. ul. Suwalna 6/8, Łajski 05-119 Legionowo, 2.Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk 3. STRABAG Sp. z o.o. Grupa Ciechanów Chotum 46 A 06-452 Ościsłowo 4. Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka ul....

czytaj więcej »

04 sierpnia 2015 09:49 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki gmina Ciechanów

Ciechanów: Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki gmina Ciechanów Numer ogłoszenia: 115961 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

czytaj więcej »

01 lipca 2015 15:39 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE Ciechanów Numer ogłoszenia: 96971 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej »

18 czerwca 2015 08:59 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 18.06.2015 r. RG.271.7.2015.WG Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach...

czytaj więcej »

18 czerwca 2015 08:36 | Przetargi

Informacja

Ciechanów 17.06.2015 r. INFORMACJA z rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Seat Toledo nr WCI42AC W przeprowadzonym przetargu wpłynęła jedna oferta złożona przez Waldemara Nawrockiego z m. Zygmuntowo. Zaoferowana cena zakupu 5111,00 zł. Oferta...

czytaj więcej »

11 czerwca 2015 11:47 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 11.06.2015 r. RG.271.6.2015.WG OFERENT 1.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu...

czytaj więcej »

03 czerwca 2015 14:53 | Przetargi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2015 do 13.07.2018

Ciechanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2015 do 13.07.2018 Numer ogłoszenia: 134442 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

02 czerwca 2015 09:57 | Przetargi

Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.

załącznik nr 1 OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888 numer tel.23 6722646 2. Przedmiotem przetargu: 1.Opis...

czytaj więcej »

01 czerwca 2015 10:28 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE Ciechanów Numer ogłoszenia: 79263 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015

Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE Ciechanów Numer ogłoszenia: 79263 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »