Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

08 września 2017 10:47 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.09.2017 r.

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 września 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Ocena przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
  3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Konrad Jezierski

Przeczytano: 200 razy.| Wydrukuj|Do góry