Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 września 2017 14:29 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 września 2017 r.

RG.6733.18.2017.HP2.14 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 września 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 16/2017 o ustaleniu...

czytaj więcej »

19 września 2017 10:31 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 września 2017 r.

RG.6733.22.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 września 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 14.09.2017 r. zostało wszczęte, na...

czytaj więcej »

14 września 2017 09:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 września 2017 r.

RG.6733.21.2017.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 września 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 11.09.2017 r. zostało wszczęte, na...

czytaj więcej »

13 września 2017 10:00 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 września 2017 r.

RG.6220.2.2017.HP2.30 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 września 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

12 września 2017 10:09 | Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Ciechanów, dnia 6.09.2017r PP.6724.3.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy...

czytaj więcej »

11 września 2017 09:33 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2017 r.

RG.6220.3.2017.HP2.35 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

11 września 2017 08:21 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 września 2017 r.

RG.6733.20.2017.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 września 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 28.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

08 września 2017 10:47 | Komunikaty

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.09.2017 r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 września 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

01 września 2017 08:18 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.25 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

czytaj więcej »