Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 lipca 2016 15:20 | Komunikaty

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 lipca 2016 r.

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 lipca 2016 r.

czytaj więcej »

01 lipca 2016 08:09 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r.

RG.6220.8.2016.HP2.21 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

29 czerwca 2016 15:05 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r.

RG.6733.7.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 5/2016 Wójta Gminy...

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 15:25 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 28 czerwca 2016 r. RG.6220.132.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 15:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r.

RG.6733.8.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że 23.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 15:42 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r.

RG.6220.12.2016.HP2.16 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 14:47 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r.

RG.6220.11.2016.HP2.11 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

14 czerwca 2016 10:18 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2016 r.

RG.6220.14.2016.HP2.43 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

31 maja 2016 12:05 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r.

RG.6733.7.2016.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2016 r. zostało wszczęte,...

czytaj więcej »

31 maja 2016 09:18 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r.

RG.6733.5.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 4/2016 Wójta...

czytaj więcej »