Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

29 czerwca 2017 09:28 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 czerwca 2017 r.

RG.6220.3.2017.HP2.27 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej »

23 czerwca 2017 12:56 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 czerwca 2017 r.

RG.6733.16.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 21.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

czytaj więcej »

21 czerwca 2017 14:42 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2017 r.

RG.6733.12.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 11/2017 Wójta Gminy...

czytaj więcej »

19 czerwca 2017 08:18 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2017 r.

RG.6733.15.2017.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 06.06.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

13 czerwca 2017 12:45 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r.

RG.6220.135.2015.HP2.27 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej »

13 czerwca 2017 12:30 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r.

RG.6220.2.2017.HP2.18 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej »

07 czerwca 2017 14:03 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 czerwca 2017 r.

RG.6733.14.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 29.05.2017 r. zostało wszczęte, na wnio-sek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

31 maja 2017 10:11 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r.

RG.6733.11.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 10/2017 Wójta...

czytaj więcej »

30 maja 2017 15:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r.

RG.6733.10.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 9/2017...

czytaj więcej »

29 maja 2017 08:18 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2017 r.

RG.6733.13.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.05.2017 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »