Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 lutego 2016 13:32 | Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie wniosków na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Ciechanów

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów Wójt Gminy Ciechanów ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie rozwoju sportu w Gminie...

czytaj więcej »

20 stycznia 2016 09:23 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2016 r.

RG.6220.5.2016.HP2.2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2016 r. Na podstawie i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

czytaj więcej »

04 stycznia 2016 13:00 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy...

czytaj więcej »

21 grudnia 2015 14:45 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r.

RG.6220.3.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

czytaj więcej »

21 grudnia 2015 14:43 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r.

RG.6220.18.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

czytaj więcej »

18 grudnia 2015 15:39 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 18 grudnia 2015 r. RG.6220.15.2015.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

17 grudnia 2015 10:06 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 grudnia 2015 r.

RG.6220.12.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 grudnia 2015 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

15 grudnia 2015 15:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2015 r.

RG.6733.20.2015.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że 04.12.2015 r. wpłynęło do Urzędu...

czytaj więcej »

15 grudnia 2015 08:24 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2015 r.

RG.6220.11.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2015 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

03 grudnia 2015 09:18 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 grudnia 2015 r.

RG.6220.2.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

czytaj więcej »