Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

19 kwietnia 2017 09:47 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

RG.6733.9.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 06.04.2017 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2017 10:32 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2017 r.

RG.6220.135.2015.HP2.19 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 11:01 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

RG.6220.132.2016.HP2.49 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 kwietnia 2017 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 14:28 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 kwietnia 2017 r.

RG.6733.7.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.1)) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2017 r. zostało...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2017 14:27 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r.

RG.6733.5.2017.HP2.8 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 5/2017...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2017 14:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r.

RG.6733.2.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 4/2017...

czytaj więcej »

29 marca 2017 08:23 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2017 r.

RG.6733.6.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 23.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej »

17 marca 2017 12:34 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.77 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

16 marca 2017 11:37 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 marca 2017 r.

RG.6733.3.2017.HP2.8 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 marca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 3/2017 Wójta...

czytaj więcej »

09 marca 2017 08:10 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 marca 2017 r.

RG.6220.137.2016.HP2.16 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 marca 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »