Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 stycznia 2017 13:35 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.49 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

05 stycznia 2017 12:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r.

RG.6831.39.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 97a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamiam o wydanej decyzji Wójta Gminy Ciechanów RG.6831.39.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zatwierdzającej...

czytaj więcej »

19 grudnia 2016 14:47 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2016 r.

RG.6733.23.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 15.12.2016 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

16 grudnia 2016 12:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r.

RG.6733.22.2016.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 18/2016...

czytaj więcej »

13 grudnia 2016 12:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r.

RG.6733.21.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 17/2016...

czytaj więcej »

25 listopada 2016 08:46 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r.

RG.6733.22.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 17.11.2016 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

24 listopada 2016 14:55 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2016 r.

RG.6733.20.2016.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 16/2016...

czytaj więcej »

22 listopada 2016 08:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2016 r.

RG.6733.17.2016.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 15/2016...

czytaj więcej »