Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

29 kwietnia 2016 09:20 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 29 kwietnia 2016 r. RG.6220.12.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2016 09:19 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

RG.6733.5.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że 28.04.2016 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2016 10:53 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 28 kwietnia 2016 r. RG.6220.11.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2016 14:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2016 r.

RG.6733.2.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 2/2016...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2016 10:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 kwietnia 2016 r.

RG.6733.3.2016.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że 18.04.2016 r. zostało wszczęte,...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2016 15:48 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2016 r.

RG.6220.15.2015.HP2.15 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

21 marca 2016 08:47 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 21 marca 2016 r. RG.6220.8.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

21 marca 2016 08:45 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 marca 2016 r.

RG.6733.2.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 marca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że 14.03.2016 r. zostało wszczęte,...

czytaj więcej »

15 marca 2016 12:44 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 marca 2016 r.

RG.6733.1.2016.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 marca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 1/2016 Wójta...

czytaj więcej »

10 lutego 2016 09:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lutego 2016 r.

RG.6733.1.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lutego 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że 05.02.2016 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »