Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 sierpnia 2017 10:04 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 sierpnia 2017 r.

RG.6733.17.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji umarzającej wszczęte, na wniosek...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 12:15 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 sierpnia 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.16 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

czytaj więcej »

27 lipca 2017 15:01 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lipca 2017 r.

RG.6733.15.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji...

czytaj więcej »

25 lipca 2017 15:07 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 2017 r.

RG.6733.14.2017.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji...

czytaj więcej »

25 lipca 2017 09:57 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej »

21 lipca 2017 13:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lipca 2017 r.

RG.6733.16.2017.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 13/2017 Wójta Gminy...

czytaj więcej »

18 lipca 2017 15:31 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2017 r.

RG.6733.17.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 04.07.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

11 lipca 2017 13:30 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lipca 2017 r.

RG.6220.137.2016.HP2.56 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lipca 2017 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej »

11 lipca 2017 13:27 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2017 r.

RG.6733.13.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 12/2017 Wójta Gminy...

czytaj więcej »

04 lipca 2017 11:00 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki

Ciechanów 4 lipca 2017r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej »