Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 listopada 2017 11:36 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2017 r.

RG.6733.29.2017.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 06.11.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

09 listopada 2017 12:22 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r.

RG.6733.28.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 26.10.2017 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

09 listopada 2017 12:21 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r.

RG.6733.25.2017.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 24.10.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 14:30 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 listopada 2017 r.

RG.6733.23.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 21/2017 o...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 09:43 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 listopada 2017 r.

RG.6733.27.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 26.10.2017 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 09:42 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 listopada 2017 r.

RG.6733.26.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 26.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej »

25 października 2017 09:19 | Komunikaty

Informacja z dnia 25 października 2015 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

INFORMACJA z dnia 25 października 2015 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Wójt Gminy Ciechanów informuje, że Rada Gminy Ciechanów przystępuje do wyboru dwóch ławników...

czytaj więcej »

23 października 2017 14:21 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r.

RG.6733.24.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 16.10.2017 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

23 października 2017 14:20 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r.

RG.6733.21.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 20/2017...

czytaj więcej »

20 października 2017 13:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2017 r.

RG.6733.22.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 19/2017...

czytaj więcej »