Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 stycznia 2018 11:00 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r.

RG.6733.3.2018.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej »

25 stycznia 2018 10:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r.

RG.6733.2.2018.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 16.01.2018 r. zostało wszczęte, na wniosek...

czytaj więcej »

25 stycznia 2018 10:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2018 r.

RG.6733.1.2018.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam, że 16.01.2018 r. zostało wszczęte, na wniosek...

czytaj więcej »

17 stycznia 2018 11:58 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 17 stycznia 2018 r. RG.6220.7.2017.HP2.4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

17 stycznia 2018 09:26 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 stycznia 2018 r.

RG.6733.30.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 1/2018 Wójta Gminy...

czytaj więcej »