Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

28 czerwca 2016 15:25 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 28 czerwca 2016 r. RG.6220.132.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 15:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r.

RG.6733.8.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że 23.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 15:42 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r.

RG.6220.12.2016.HP2.16 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 14:47 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r.

RG.6220.11.2016.HP2.11 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

14 czerwca 2016 10:18 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2016 r.

RG.6220.14.2016.HP2.43 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

31 maja 2016 12:05 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r.

RG.6733.7.2016.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2016 r. zostało wszczęte,...

czytaj więcej »

31 maja 2016 09:18 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r.

RG.6733.5.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 maja 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 4/2016 Wójta...

czytaj więcej »

24 maja 2016 11:52 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2016 r.

RG.6220.14.2016.HP2.4 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2016 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

23 maja 2016 09:04 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 maja 2016 r.

RG.6733.3.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 maja 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 3/2016 Wójta...

czytaj więcej »

18 maja 2016 10:17 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2016 r.

RG.6220.15.2015.HP2.22 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2016 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »