Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 sierpnia 2016 13:56 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2016 r.

RG.6220.12.2016.HP2.22 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2016 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2016 09:32 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 sierpnia 2016 r.

RG.6220.11.2016.HP2.18 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 sierpnia 2016 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udos-tępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

25 lipca 2016 12:34 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 2016 r.

RG.6733.8.2016.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 6/2016 Wójta...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 09:22 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r.

RG.6733.12.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) zawiadamiam, że 12.07.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 09:18 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r.

RG.6733.11.2016.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) zawiadamiam, że 12.07.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 09:08 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lipca 2016 r.

RG.6733.9.2016.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) zawiadamiam, że 05.07.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

12 lipca 2016 15:20 | Komunikaty

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 lipca 2016 r.

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 lipca 2016 r.

czytaj więcej »

01 lipca 2016 08:09 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r.

RG.6220.8.2016.HP2.21 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

29 czerwca 2016 15:05 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r.

RG.6733.7.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 czerwca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 5/2016 Wójta Gminy...

czytaj więcej »