Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 października 2016 08:25 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2016 r

RG.6733.15.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961 i poz. 1250) zawiadamiam, że w dniu 22.09.2016...

czytaj więcej »

15 września 2016 13:28 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 września 2016 r.

RG.6733.13.2016.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 września 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 10/2016...

czytaj więcej »

12 września 2016 13:56 | Komunikaty

Komunikat ZWiK

Komunikat ZWiK

czytaj więcej »

12 września 2016 12:52 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 września 2016 r

RG.6733.14.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 września 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904 i poz. 961) zawiadamiam, że w dniu 31.08.2016 r. zostało...

czytaj więcej »

08 września 2016 11:54 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 08 września 2016 r. RG.6220.133.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis-ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

06 września 2016 09:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 września 2016 r.

RG.6733.11.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 05 września 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904 i poz. 961) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 9/2016...

czytaj więcej »

01 września 2016 11:36 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 września 2016 r.

RG.6733.12.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 września 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904 i poz. 961) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 8/2016...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2016 12:36 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2016 r.

RG.6733.9.2016.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904 i poz. 961) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 7/2016...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2016 13:58 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2016 r.

RG.6733.13.2016.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904 i poz. 961) zawiadamiam, że 08.08.2016 r. zostało wszczęte,...

czytaj więcej »