Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

23 lutego 2017 08:20 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lutego 2017 r.

RG.6733.1.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 2/2017...

czytaj więcej »

20 lutego 2017 08:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2017 r.

RG.6733.3.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 08.02.2017 r. zostało wszczęte,...

czytaj więcej »

27 stycznia 2017 10:22 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 27 stycznia 2017 r. RG.6220.3.2017.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

23 stycznia 2017 13:00 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 23 stycznia 2017 r. RG.6220.2.2017.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 11:38 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 stycznia 2017 r.

RG.6733.23.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 1/2017...

czytaj więcej »

19 stycznia 2017 11:41 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2017 r.

RG.6733.1.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 12.01.2017 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

16 stycznia 2017 14:07 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2017 r.

RG.6220.136.2016.HP2.14 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 13:36 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r.

RG.6220.132.2016.HP2.34 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 13:35 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.49 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

05 stycznia 2017 12:13 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r.

RG.6831.39.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 97a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamiam o wydanej decyzji Wójta Gminy Ciechanów RG.6831.39.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zatwierdzającej...

czytaj więcej »