Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

16 grudnia 2016 12:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r.

RG.6733.22.2016.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 18/2016...

czytaj więcej »

13 grudnia 2016 12:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r.

RG.6733.21.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 17/2016...

czytaj więcej »

25 listopada 2016 08:46 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r.

RG.6733.22.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 17.11.2016 r. zostało wszczęte...

czytaj więcej »

24 listopada 2016 14:55 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2016 r.

RG.6733.20.2016.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 16/2016...

czytaj więcej »

22 listopada 2016 08:17 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2016 r.

RG.6733.17.2016.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 15/2016...

czytaj więcej »

17 listopada 2016 13:35 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 listopada 2016 r.

RG.6733.18.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 14/2016...

czytaj więcej »

15 listopada 2016 14:10 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2016 r.

RG.6733.19.2016.HP2.7 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 13/2016...

czytaj więcej »

14 listopada 2016 14:55 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 14 listopada 2016 r. RG.6220.136.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostęp-nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »