Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 listopada 2016 10:48 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 listopada 2016 r.

RG.6220.132.2016.HP2.17 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

24 października 2016 13:08 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 października 2016 r.

RG.6733.14.2016.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 października 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr...

czytaj więcej »

20 października 2016 10:08 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2016 r.

RG.6733.20.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.10.2016 r. zostało...

czytaj więcej »

20 października 2016 10:07 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2016 r.

RG.6733.19.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 października 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.10.2016 r. zostało...

czytaj więcej »

19 października 2016 15:07 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 października 2016 r.

RG.6733.18.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 października 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.10.2016 r. zostało...

czytaj więcej »

17 października 2016 09:48 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2016 r.

RG.6733.17.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.10.2016 r. zostało...

czytaj więcej »

10 października 2016 11:37 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 10 października 2016 r. RG.6220.135.2016.HP2.2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostęp-nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

03 października 2016 15:41 | Komunikaty

Informacja Służby Celnej dot. zatrutego alkoholu

Służba Celna ostrzega ! W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych...

czytaj więcej »

03 października 2016 14:58 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 października 2016 r.

RG.6220.133.2016.HP2.9 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 października 2016 r. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »