Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

15 września 2016 14:47 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie na posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 września 2016 r.

Ciechanów 12.09.2016r.

 

 

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 września 2016 r. o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ciechanów za I półrocze 2016 rok.

 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciechanów.

 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2016 rok.

 6. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Ciechanów oraz nadania statutu.

 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.

 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kanigówek.

 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Gumowie.

 11. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ujazdówek.

 12. Dyskusja w sprawie wniosku mieszkanki gminy Ciechanów dotyczącego udzielenia pomocy finansowej.

 13. Dyskusja w sprawie wniosku radnych złożonego na sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 10 czerwca 2016 roku.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Ciechanów

 

Anna Przybyłowska

Konrad Jezierski

Piotr Petrykowski

Janusz Lazarski

 

 

Przeczytano: 539 razy.| Wydrukuj|Do góry