Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 marca 2016 12:59 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

 

Ciechanów, 17.03.2016r.

 

OP.0002.11.2016

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 i 1890) - zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 marca 2016 roku /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz. 10ºº.

 

Porządek obrad:.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2016r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku”.

 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie w gminie Ciechanów za 2015 rok.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za 2015 rok.

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stanisław Murawski

Przeczytano: 583 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry