Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

10 lutego 2017 13:22 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,09.02.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. 3.      Zapoznanie się z uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  4. 4.      Sprawy różne.
  5. 5.      Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                  Przewodniczący Komisji:

                                                                Konrad Jezierski

                                                                    Anna Przybyłowska

                                                              Janusz Lazarski

 

 

Przeczytano: 551 razy.| Wydrukuj|Do góry