Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

25 stycznia 2017 10:10 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zimowisko dla dzieci rolników

                                                         

Zimowisko dla dzieci rolników

 z województwa mazowieckiego  w Zakopanym  !!!

 

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku w Ełku, organizuje zimowisko  dla dzieci rolników przy współudziale  Warmińsko- Mazurskiego Zrzeszenia LZS i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierza Ełckiego”.

 Turnus -  odbędzie się w terminie od 17 lutego 2017 do 26 lutego 2017  Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane

http://www.ufranka.pl  (wypoczynek wyłącznie dla dzieci z województwa mazowieckiego,  – zakwalifikowanych zostanie  90 dzieci)

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież  urodzona po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 400 zł. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

Wpłatę należy dokonać na konto nie wcześniej niż 10.02.2017 nie później niż 3 dni przed wyjazdem:  Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku  nr. 05 9331 0004 0000 0010 7637 0002 z dopiskiem darowizna na organizację zimowiska Zakopane 2017.  Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością. Organizator będzie zapewni transport PKP lub autobus z miasta powiatowego  do miejsca wypoczynku i odwóz. Koszt przejazdu około 80-150 zł pokrywają uczestnicy.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. (Pierwsze 10 osób, które załogują się w systemie zwolnione są z kosztów uczestnictwa, a 30 z kosztów przejazdu) O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz dostarczenie lub przesłanie  kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Zimowisko 2017”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem – Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, koordynatorem organizacji zimowego wypoczynku (tel. 516 106 667, 513311242), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl/ i  facebooku pod adresem  Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk.

 

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany                  ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Przeczytano: 583 razy.| Wydrukuj|Do góry