Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

19 stycznia 2017 15:27 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,16.01.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. 3.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017”
  4. 4.      Dyskusja w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
  5. 5.      Dyskusja w sprawie projektu budżetu gminy Ciechanów na 2017 rok.
  6. 6.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.
  7. 7.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.
  8. 8.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
  9. 9.      Sprawy różne.
  10. 10.  Zamknięcie obrad.

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                Piotr Petrykowski

Przeczytano: 369 razy.| Wydrukuj|Do góry