Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

18 stycznia 2017 09:44 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja Wójta Gminy Ciechanów

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów informuje o możliwości składania wniosków dotyczących dofinansowania na modernizację kotłowni w roku 2017. Program ,, Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizacje kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2017 r”

 

Wielkość dofinansowania wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych (koszty objęte dotacją), jednak nie więcej niż 5 000zł( brutto).

 

Koszty objęte dotacja dotyczą wyłącznie zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla - czadu( dotyczy wymiany starego pieca na nowy ).Nie obejmuje elementów dodatkowych takich jak : zasobnik c.u.w. lub podajnik.

 

Koszty niekwalifikowane :

  • koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej elementy realizacji inwestycji

  • demontaż starej instalacji źródła ciepła,

  • elementy dodatkowe np. zasobnik c.u.w bądź podajnik

  • zakup oraz montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędna aparaturą kontrolo – pomiarową, oraz instalacją elektryczną w obrębie kotłowni i zbiornik na paliwo,

  • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o i c.o.w,

  • koszt przyłącza do sieci,

  • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,

  • koszt nadzoru nad realizacją inwestycji

 

W ramach programu jest możliwość wymiany palenisk węglowych na: gazowe, olejowe, opalane biomasą. Istnieją możliwości zastąpienia pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła jednak z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek.

 

W pełni uzupełniony wniosek wraz z załącznikami ( specyfikacja pieca oraz oferta cenowa) należy złożyć w Urzędzie Gminy Ciechanów do 27.01.2017 r.

 

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca najpóźniej do 29.09.2017r.

 

Warunkiem realizacji przez Urząd Gminy Ciechanów programu ,, Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizacje kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2017 r” jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie.

 

 

Przeczytano: 1117 razy.| Wydrukuj|Do góry