Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

09 grudnia 2016 10:33 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja

INFORMACJA

           W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2016 roku ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (centralizacja VAT jednostek budżetowych jednostek samorządu terytorialnego) wszystkie umowy i faktury obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku muszą być dostosowane do wymogów określonych przepisami prawa.

Oznacza to, że wszystkie umowy/faktury winny być zawarte/wystawione z/na Gminą Ciechanów, ul. Fabryczna 8 z nr NIP 566-18-92-908 a jednostki organizacyjne (Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczne Gimnazjum , Szkoły Podstawowe i Urząd Gminy wraz z adresem będą płatnikami/odbiorcami czy wystawcami,   bez nr NIP tej jednostki w celu prawidłowej identyfikacji).

 

Przeczytano: 541 razy.| Wydrukuj|Do góry