Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

02 grudnia 2016 11:56 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 29.11.2016r.

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 6 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,
ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

  3. Dyskusja w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2016 rok.

  4. Dyskusja w sprawie projektu uchwały dotyczącym określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w gminie Ciechanów

  5. Sprawy różne.

  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu

Piotr Petrykowski

Przeczytano: 413 razy.| Wydrukuj|Do góry