Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

06 października 2016 11:53 | Aktualności

NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2016

 


28 września br. w Urzędzie Gminy Ciechanów odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie dziewiątej edycji konkursu na Najładniejszą Posesję 2016 r., pod patronatem Wójta Gminy Ciechanów. Celem konkursu jest m.in. wyróżnienie mieszkańców, którzy zmieniają pozytywnie wizerunek swoich miejscowości. Jest również promocją pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, wpływających na wygląd i estetykę gminy a także propagowanie postaw współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.


Udział w konkursie wzięło 10 właścicieli posesji w kategorii budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne. Oceny zgłoszonych posesji dokonała Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca – Małgorzata Sochacka, Z-ca przewodniczącej – Małgorzata Kolwicz oraz członkowie: Halina Pawlak i Barbara Piątkowska, która podczas wyboru zwycięzcy zwróciła uwagę min. na utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w tym różnorodność kwiatów, krzewów i drzew, estetykę i stan techniczny zabudowań, zagospodarowanie posesji elementami małej architektury oraz oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji. Komisja uznała również, że w pierwszej kolejności będą oceniane posesje, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu.

 

I miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymała Pani Martyna Kowalska z miejscowości Niestum. II miejsce i nagroda w wysokości 500 zł przypadła Państwu Małgorzacie i Piotrowi Powałka z Kargoszyna zaś III miejsce zajęła posesja Państwa Elżbiety i Zenona Piątkowskich z Grędzic, którzy otrzymali nagrodę w wysokości 400 zł.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz piękne storczyki.

Nagrody i gratulacje laureatom złożyli: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni.

Przeczytano: 1300 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: