Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

29 września 2016 11:06 | Aktualności

Zagraniczni goście w gminie Ciechanów

 

W dniu 26.09.2016 r. Urząd Gminy Ciechanów odwiedziła międzynarodowa grupa 20 działaczy społecznych oraz kierowników ośrodków wsparcia, którzy w Polsce odbywają rekonesans w instytucjach pomocy społecznej, fundacjach i organizacjach pozarządowych. Przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Chin, Indii gości w Polsce Federacja Polskich Banków Żywności. Celem swoistego stażu jest zapoznanie się z formami pomocy udzielanej rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym przez podmioty do tego uprawnione działające w Polsce. Z uwagi na systematyczną współpracę z Fundacją ,,Bank Żywności” w Ciechanowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w-ce prezes Przemysław Bartczak odwiedził ciechanowski samorząd gminny wraz z międzynarodową delegacją, w ramach współpracy  z samorządem. Uczestnicy spotkania obejrzeli punkt wydawania żywności dla potrzebujących, a także czynnie pomogli w rozładowaniu produktów dla podopiecznych GOPS. Delegacja została zaproszona przez Wójta Gminy na poczęstunek, przygotowany przez pracowników GOPS. Podczas spotkania Wójt Gminy Marek Kiwit zaprezentował Gminę Wiejską Ciechanów; jej zasoby i kierunki działania. Spotkanie było formą wymiany doświadczeń i przykładem współpracy między samorządem gminnym a podmiotami pozarządowymi.

Przeczytano: 602 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: