Urząd Gminy Ciechanów
http://gminaciechanow.pl

28 września 2017 10:55 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Ciechanów, dnia 27.09.201 r

 

Zaproszenie

 

Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej  w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zamówienie obejmuje:

Warunkiem składania ofert cenowych jest posiadanie uprawnień niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenie, że uzyskany azbest będzie przekazany do zakładu, który zajmuje się jego utylizacją.

 

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za 1 Mg utylizowanego azbestu, cena materiałów oraz cenę za wykonaną pracę.

Oferty cenowe należy składać do 12 października 2017  roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów.

Termin wykonania zamówienia : do 31.12.2017 r 

Załączniki:

zapr_demontaz.pdf [332.69 KB]