Urząd Gminy Ciechanów
http://gminaciechanow.pl

15 września 2017 10:52 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Aktualizacja: Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Ciechanów, dnia 13.09.201 r

 

Zaproszenie

 

Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Zamówienie obejmuje:

Warunkiem składania ofert cenowych jest posiadanie uprawnień niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenie, ze uzyskany azbest będzie przekazany do zakładu, który zajmuje się jego utylizacją.

 

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za 1 Mg utylizowanego azbestu, cena materiałów oraz cenę za wykonaną pracę.

Ofert cenowe należy składać do 22 września 2017 roku do godzin 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów.

Termin wykonania zamówienia : do 31.12.2017 r