Urząd Gminy Ciechanów
http://gminaciechanow.pl

04 maja 2017 12:57 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej

Ciechanów, 28.04.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu
10 maja 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Wyjazd w celu sprawdzenia stanu dróg gminnych.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                Konrad Jezierski

Załączniki:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej [201.77 KB]