Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

16 listopada 2017 13:37 | Aktualności

INFORMACJA

Ciechanów, dnia 16.11.2017 r INFORMACJA Wójt Gminy Ciechanów, przypomina o konieczności złożenia ankiety inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ciechanów. Termin złożenia ankiety został przedłużony do dnia 15.12.2017 r. osoby, które...

czytaj więcej »

16 listopada 2017 13:36 | Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIECHANÓW

Ciechanów dnia 16.11.2017 r RG. 6180.2.2017.DF. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIECHANÓW W zawiązku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani ( Dz. U. z 2015 r. poz. 875) proszę o zgłaszanie zamierzeń w zakresie wprowadzenia...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 10:30 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 08.11.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 10:29 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów,07.11.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 10:28 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 06.11.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 13 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

03 listopada 2017 11:50 | Aktualności

Podsumowanie projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” W roku szkolnym 2016/2017 realizowany był projekt pt. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej...

czytaj więcej »