Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

17 kwietnia 2018 13:30 | Aktualności

Informacja dot. szacowania szkód

Ciechanów, dnia 17 kwietnia 2018 roku RG.6150.1.3.2018.AR Mieszkańcy Gminy Ciechanów W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Ciechanów...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2018 14:26 | Aktualności

Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania

Ciechanów, dnia 12.04.2018 r. Mieszkańcy Gminy Ciechanów W związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego zjawiska ujemnych skutków przezimowania, zwracam się z prośbą o zgłaszanie do Urzędu Gminy Ciechanów pokój nr 15 informacji o wystąpieniu...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2018 14:22 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.04.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2018 14:18 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.04.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2018 13:49 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci”

OP.033.1.2018 Ciechanów, 10.04.2018 r. Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na ,,Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci” podczas imprezy pn. ,,Gminny Dzień Dziecka” w dniu 02.06.2018 r. (sobota). Przedmiot zapytania: ,,Zapewnienie...

czytaj więcej »

29 marca 2018 14:50 | Aktualności

PODSUMOWANIE WYŁOŻENIA DO WGLĄDU PROJEKTU „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

PODSUMOWANIE WYŁOŻENIA DO WGLĄDU PROJEKTU „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” W związku z opracowaniem projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na...

czytaj więcej »

29 marca 2018 11:11 | Aktualności

Informacja o dofinansowaniu na kocioł ekologiczny

Szanowni Państwo! Wójt Gminy Ciechanów informuje, że termin naboru deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych zostaje przedłużony do dnia 13.04.2018 r. W ramach projektu Gmina będzie...

czytaj więcej »